ผู้นำในการผลิต

อาหารอบแห้งแบบครบวงจร

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายของบริษัท ทั้งกระบวนการ
ฟรีสดราย สเปรย์ดราย แอร์ดราย ดรัมดราย การสกัดเข้มข้น และแช่แข็ง
รวมทั้งกำลังการผลิตที่มีมาก ทำให้บริษัทสามารถรองรับการผลิตได้เป็น
จำนวนมาก

อีกทั้งพันธมิตรทางการค้า บริษัทในเครือ รวมถึงบุคลากรที่บริษัทมี
ยังเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้บริษัท ก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำ
ในการผลิตอาหารอบแห้งแบบครบวงจร

รับผลิต

อาหารอบแห้ง

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค

ภายใต้แบรนด์บริษัท

นอกเหนือจากการผลิตสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมแล้ว
บริษัทยังมองการณ์ไกลเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับบริษัท
โดยออกผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคภายใต้แบรนด์ของบริษัท
มีทั้งกลุ่มเครื่องดื่มและอาหาร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภคตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

อ่านต่อ
  • ซื้อสินค้า