ผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรม

เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มหลักที่บริษัทผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย การควบคุมคุณภาพ
ในทุกขั้นตอนการผลิตมีการตรวจสอบสิ่งปลอมปนด้วยเครื่องตรวจจับโลหะและเครื่องเอ็กซ์เรย์
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีทั้งผลิตภัณฑ์
สเปรย์ดราย ผลิตภัณฑ์ฟรีสดรายและอื่นๆ บรรจุในบรรจุภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบสนอง
ทุกความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรม