กะทิผง

ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน แกงและซุปต่างๆ ขนมอบ ไส้ขนม ขนมหวาน เครื่องดื่ม ไอศกรีม
ส่วนผสมสำเร็จรูป (Mixed) ต่างๆ และสารทดแทนครีมจากนม