รูปภาพสินค้าอื่นๆ

ซุปก้อน

สามารถเทน้ำร้อน รอ 3 นาที และพร้อมรับประทาน หรือจะใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ข้าว อาหารเส้น ซุปและแกงกึ่งสำเร็จรูป