ถั่วเขียวผ่าซีกเลาะเปลือก

ใช้เป็นส่วนประกอบในสลัดและผลิตภัณฑ์สำหรับทาขนมปัง อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ซุป ขนมอบ ไส้ขนม ขนมหวาน ไอศกรีม
และเครื่องดื่มจากธัญชาติ