2560

ผู้นำในการผลิตอาหารอบแห้งแบบครบวงจร

 • วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ครีมเทียม คอฟฟี่ ดรีมมี่ ขนาดซอง 3 กรัม เพื่อเพิ่มความสะดวก
  และเหมาะแก่การใช้งานในสำนักงานและครัวเรือน
 • วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ “เทสตี้ท็อป” คือ ผลิตภัณฑ์ผลไม้อบกรอบ
  และเครื่องดื่มผลไม้ การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นจากแนวคิด “ Fusion Fruit Snack”
 • ปัจจุบันบริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมไปกับดูแลสภาพการทำงานให้มี
  ความปลอดภัย ควบคุมการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ผลิตสินค้า
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยสิ่งเหล่านี้จะทำให้
  ชื่อเสียงของบริษัทเป็นที่เชื่อมั่นของลูกค้าทั่วโลก

2559

บริษัทปรับโฉมใหม่ให้กับสินค้าแบรนด์ “คอฟฟี่ ดรีมมี่”

 • บริษัทปรับโฉมใหม่ให้กับสินค้าแบรนด์ “คอฟฟี่ ดรีมมี่” โดยการปรับสูตร 0% โคเลสเตอรอล และเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์
  ให้มีความทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรก คือ คุณเกรท วรินทร ปัญหกาญจน์
  โดยจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์
 • เพิ่มไลน์ผลิต “สกัดเข้มข้น” ขึ้น เพื่อใช้พัฒนาสินค้าสำหรับอนาคต

2557

การผลิตสินค้าคอนซูมเมอร์ภายใต้แบรนด์บริษัท
ได้แก่ “ไทยเชฟ” และ “เทสตี้ท็อป”

 • บริษัทผลิตสินค้าคอนซูมเมอร์ภายใต้แบรนด์บริษัทขึ้นใหม่ ได้แก่ “ไทยเชฟ” ในกลุ่มข้าวต้ม
  ซุปและแกงกึ่งสำเร็จรูป และ “เทสตี้ท็อป” ในกลุ่มผลไม้อบกรอบ
 • นอกจากนี้ยอดขายสินค้าฟรีสดรายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทขยายอาคารใหม่เพิ่ม
  คือ “อาคารจัดการวัตถุดิบทะเล” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงคุณภาพ
  ในการจัดการวัตถุดิบก่อนนำเข้าสายการผลิต

2555

 • ในปีพ.ศ. 2555 เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นที่อาคารสเปรย์ดราย 2 และ 3 จนทำให้เครื่องจักรเกิดความเสียหาย
  ทั้งหมด บริษัทไม่สามารถผลิตสินค้าส่งได้รวมระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน จึงได้สร้างอาคารทั้งสองหลังนี้ขึ้นมาใหม่
  เพื่อเริ่มผลิตสินค้าอีกครั้งในต้นปีพ.ศ. 2556 รวมถึงยังสร้างอาคารคลังสินค้าเพิ่มเติมขึ้นด้วย

2554

 • นอกจากนี้ในปีพ.ศ. 2554 บริษัทขยายสายการผลิตสเปรย์ดรายเพิ่มขึ้นอีกคือ “อาคารสเปรย์ดราย 3” เพื่อรองรับ
  การผลิตสินค้า “คอฟฟี่ ดรีมมี่” ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น รวมถึงออเดอร์สินค้าครีมเทียมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
  ก็มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2550

 • จากผลตอบรับลูกค้าของสินค้าสเปรย์ดราย ทำให้บริษัททำการเปิดอาคาร “สเปรย์ดราย 2” เพื่อรองรับปริมาณออเดอร์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลตอบรับของสินค้าแบรนด์ “คอฟฟี่ ดรีมมี่” ที่ดีขึ้นจึงทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

2549

ขยายอาคารคลังสินค้า และห้องเย็นให้ใหญ่ขึ้น
เพื่อเพียงพอต่อการเก็บวัตถุดิบและสต็อคสินค้า

 • หลังจากที่ได้เพิ่มอาคารผลิตต่างๆ มากขึ้น และปริมาณการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  บริษัทจึงสร้างอาคารประกันและรับรองคุณภาพ รวมถึงห้องแล็ปขึ้น เพื่อรองรับมาตรฐาน
  การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า และปริมาณการตรวจได้มากขึ้น รวมทั้งยังขยายทีม
  ประกันคุณภาพให้เพียงพอต่อสายการผลิต และควบคุมคุณภาพทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ
  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพของบริษัท
 • ในขณะเดียวกันยังได้ขยายอาคารคลังสินค้า และห้องเย็นให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้เพียงพอ
  ต่อการเก็บวัตถุดิบและสต็อคสินค้า

2547

บริษัทก่อตั้งอาคารผลิตอาหารอบแห้งใหม่
“อาคารดรัมดราย”

 • ในปีพ.ศ. 2547 บริษัทก่อตั้งอาคารผลิตอาหารอบแห้งใหม่ “อาคารดรัมดราย” สำหรับผลิตฟักทองผง
  มันฝรั่งผง ข้าวโพดผง และซีเรียล สำหรับลูกค้าต่างประเทศ
 • ในปีเดียวกันนี้ ยังได้ก่อตั้ง “อาคารฟรีสดราย 2” สำหรับผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ขึ้น เพิ่มเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
  และขยายประเภทสินค้าอุตสาหกรรม

2545

บริษัทเริ่มการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ตนเอง
คือ ครีมเทียม “คอฟฟี่ ดรีมมี่”

 • หลังจากผลิตสินค้าครีมเทียม เพื่อการส่งออก ในปีพ.ศ. 2545 บริษัทเริ่มการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์
  ของตนเอง คือ ครีมเทียม “คอฟฟี่ ดรีมมี่” เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ยังเป็นแบรนด์แรกในประเทศไทยที่ขายครีมเทียมขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัมขึ้น จนได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน

2542

 • ด้วยแนวคิด “แม่น้ำหลายสาย” จึงทำให้บริษัทขยายกิจการโดยนำเทคโนโลยี ”สเปรย์ดราย” เข้ามาเพื่อผลิตสินค้าใหม่
  คือ ครีมเทียม ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนนมผง นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและเบเกอรี่

2538

เปิด "อาคารฟรีสดราย 1" สำหรับผลิตอาหารทะเล

 • ในปีพ.ศ. 2538 เปิด "อาคารฟรีสดราย 1" สำหรับผลิตอาหารทะเล โดยเริ่มส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรก
  และประเทศอื่นๆ ทั่วโลกในระยะเวลาไม่กี่ปี

2537

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด

 • ก่อตั้งโดยนายวรภาส มหัทธโนบล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน โดยมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรต่างๆ ในประเทศ ทั้งการประมง ปศุสัตว์ และการเกษตรทั้งพืชผักผลไม้ และน้ำมันปาล์ม เพื่อนำทรัพยากรเหล่านี้มาแปรรูปส่งออก สร้างรายได้ให้กับคนไทย รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเหล่านี้มีคุณภาพ และมีประโยชน์แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก