ปลาหมึก

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ข้าว อาหารเส้น ซุปกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และขนมขบเคี้ยว