ผงเห็ดหอม

ใช้ในส่วนผสมสำเร็จรูป (Mixed) สำหรับใช้ทำซุป ซอส ผงหมัก ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว