หัวหน้าส่วนผลิต ประจำโรงงานที่เชียงใหม่

จำนวนที่เปิดรับสมัคร 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ 
2. อายุ 35 ปีขึ้นไป 
3. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
4. ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 5 ปีขึ้นไป 
5. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ มนุษย์สัมพันธ์ดีทนแรงกดดันได้ดี 
6. มีภาวะความเป็นผู้นำ 
7. ผ่านโรงงานประเภทโฟรเซ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียด

1. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพและปริมาณตามที่ลูกค้า ต้องการ
2. ควบคุม % Yield, Capacity, ของเสีย และ ต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตได้
4. สรุปสถานการณ์การผลิตประจำวันและประจำเดือนพร้อมทั้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
5. พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้
6. วางแผนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบ เครื่องจักร คน และวิธีการผลิต
7. ร่วมดำเนินการกับฝ่ายต่างๆ เพื่อพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
8. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามคู่มือการผลิต ควบคุมต้นทุน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ
9. ควบคุมองค์ประกอบการผลิตให้อยู่ภายใต้ระบบคุณภาพ ISO/HACCP/GMP/Halal และระบบความปลอดภัย
10. ประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อรายงานด้านการผลิตและอื่นๆ

รายละเอียดการติดต่อ

โทร. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
โทรสาร: (6634)812-459
อีเมล์ : human@preservefood.net

แบบฟอร์มสมัครงาน

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB กำหนดเป็นนามสกุลไฟล์ .PDF และ .JPG เท่านั้

เปลี่ยนรหัสใหม่

* กรุณากรอกให้ครบทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

สวัสดิการของบริษัท

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ปรับค่าจ้างเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน
  • ปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
  • หอพักพนักงาน
  • เบี้ยขยัน ( ตามเงื่อนไข )
  • เบี้ยอาวุโส (ตามเงื่อนไข )
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ
  • กิจกรรมสันทนาการประจำปี