เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ 1

จำนวนที่เปิดรับสมัคร 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง
2. จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
3. สาขาวิชาไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ 
4. มีประสบการณ์ในการทำงานสายโรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
5. สามารถขับรถยนต์ได้ สามารถทำงานด้านเอกสารและใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
6. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

รายละเอียด

1. ดูแลตรวจสอบดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยทั้งหมดของบริษัท
2. ระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงงาน และทำงานสนับสนุนด้านความปลอดภัยในโรงงาน
3. เป็นผู้ช่วยของ จป.วิชาชีพ 
4. ปฏิบัติงานและติดตามงานให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดการติดต่อ

โทร. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
โทรสาร: (6634)812-459
อีเมล์ : human@preservefood.net

แบบฟอร์มสมัครงาน

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB กำหนดเป็นนามสกุลไฟล์ .PDF และ .JPG เท่านั้

เปลี่ยนรหัสใหม่

* กรุณากรอกให้ครบทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

สวัสดิการของบริษัท

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ปรับค่าจ้างเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน
  • ปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
  • หอพักพนักงาน
  • เบี้ยขยัน ( ตามเงื่อนไข )
  • เบี้ยอาวุโส (ตามเงื่อนไข )
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ
  • กิจกรรมสันทนาการประจำปี