เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

จำนวนที่เปิดรับสมัคร 2 อัตรา

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
5. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ มนุษย์สัมพันธ์ดีทนแรงกดดันได้ดี

รายละเอียด

1. ทำการจัดเก็บเอกสารใบสำคัญจ่ายที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
2. บันทึกข้อมูลรายจ่ายตามเอกสารใบสำคัญจ่าย
3. บันทึกข้อมูลเอกสารใบสำคัญจ่ายที่จัดเก็บแล้วในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
4. พัฒนาความรู้ และงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย หากเกิดข้อสงสัยก็ดำเนินการสอบถามและขอคำแนะนำ 

รายละเอียดการติดต่อ

โทร. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
โทรสาร: (6634)812-459
อีเมล์ : human@preservefood.net

แบบฟอร์มสมัครงาน

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB กำหนดเป็นนามสกุลไฟล์ .PDF และ .JPG เท่านั้

เปลี่ยนรหัสใหม่

* กรุณากรอกให้ครบทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

สวัสดิการของบริษัท

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ปรับค่าจ้างเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน
  • ปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
  • หอพักพนักงาน
  • เบี้ยขยัน ( ตามเงื่อนไข )
  • เบี้ยอาวุโส (ตามเงื่อนไข )
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ
  • กิจกรรมสันทนาการประจำปี