เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ฝ่ายผลิต

จำนวนที่เปิดรับสมัคร 4 อัตรา

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป 
2. จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทางด้านอาหาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
3. มีความเป็นผู้นำ รักในตำแหน่งงาน 
4. มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1 ปี 

รายละเอียด

1. ควบคุมกระบวนการผลิต
2. บริหารงานและจัดการผลิตภัณฑ์ที่ตนเองรับผิดชอบตามผังโครงสร้างบริษัทได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ
3. มีการพัฒนา ปรับปรุง การผลิตให้มีประสิทธิภาพตามระบบคุรภาพ และ KPI

รายละเอียดการติดต่อ

โทร. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
โทรสาร: (6634)812-459
อีเมล์ : human@preservefood.net

แบบฟอร์มสมัครงาน

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB กำหนดเป็นนามสกุลไฟล์ .PDF และ .JPG เท่านั้

เปลี่ยนรหัสใหม่

* กรุณากรอกให้ครบทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

สวัสดิการของบริษัท

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ปรับค่าจ้างเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน
  • ปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
  • หอพักพนักงาน
  • เบี้ยขยัน ( ตามเงื่อนไข )
  • เบี้ยอาวุโส (ตามเงื่อนไข )
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ
  • กิจกรรมสันทนาการประจำปี