หัวหน้าแผนกขายต่างประเทศ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุ 30 ปีขึ้นไป 
3. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์เรื่องการนำเข้า ส่งออก หรือการจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 3 ปี
5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ/มีความยืดหยุ่นเวลาการทำงาน
6. มีความเป็นผู้นำ รักในตำแหน่งงาน 
7. มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 5 ปี 
8. สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
9.ถ้ามีประสบการณ์ในตลาด CLMV จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียด

1.รับผิดชอบงานด้านการขายต่างประเทศในตลาดที่รับมอบหมาย ตลาด CLMV
2.ออกงานแสดงสินค้า
3.รักษาฐานลูกค้าเดิมและสามารถเปิดลูกค้าใหม่ได้
4.ผลักดันยอดขายสินค้าในแต่ละประเทศที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
5.สร้างความรู้จักในตัวสินค้า ตราสินค้า และบริษัทให้เป็นที่ยอมรับในตลาด
6.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.ปฏิบัติงานอื่นๆที่รับมอบหมาย

รายละเอียดการติดต่อ

โทร. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
โทรสาร: (6634)812-459
อีเมล์ : human@preservefood.net

แบบฟอร์มสมัครงาน

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB กำหนดเป็นนามสกุลไฟล์ .PDF และ .JPG เท่านั้

เปลี่ยนรหัสใหม่

* กรุณากรอกให้ครบทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

สวัสดิการของบริษัท

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ปรับค่าจ้างเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน
  • ปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
  • หอพักพนักงาน
  • เบี้ยขยัน ( ตามเงื่อนไข )
  • เบี้ยอาวุโส (ตามเงื่อนไข )
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ
  • กิจกรรมสันทนาการประจำปี