หัวหน้าแผนกผลิต (Production Supervisor)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร 2 อัตรา

คุณสมบัติ

ไม่จำกัดเพศ
อายุ 30 ปีขึ้นไป
จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป หากเคยปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ มนุษย์สัมพันธ์ดีทนแรงกดดันได้
มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน GMP, HACCP, Halal, ISO, FSSC22000 และความปลอดภัยด้านอาหาร
มีความเป็นผู้นำ

รายละเอียด

1.ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในไลน์การผลิตสินค้าสเปร์ดราย
2.ควบคุม % Yield / Capacity ของเสีย และต้นทุนการบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3.แก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต
4.สรุปสถานการณ์กระบวนการผลิตประจำวันและประจำเดือนพร้อมทั้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
5.มีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิตกับส่วนงานวางแผนการผลิตตั้งแต่วัตุดิบ เครื่องจักร คน และวิธีการผลิต
6.ออกแบบการผลิตร่วมกับลูกค้าและส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

รายละเอียดการติดต่อ

โทร. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
โทรสาร: (6634)812-459
อีเมล์ : human@preservefood.net

แบบฟอร์มสมัครงาน

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB กำหนดเป็นนามสกุลไฟล์ .PDF และ .JPG เท่านั้

เปลี่ยนรหัสใหม่

* กรุณากรอกให้ครบทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

สวัสดิการของบริษัท

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ปรับค่าจ้างเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน
  • ปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
  • หอพักพนักงาน
  • เบี้ยขยัน ( ตามเงื่อนไข )
  • เบี้ยอาวุโส (ตามเงื่อนไข )
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ
  • กิจกรรมสันทนาการประจำปี