หัวหน้าแผนกระบบงานประยุกต์

จำนวนที่เปิดรับสมัคร 1 อัตรา

คุณสมบัติ

ไม่จำกัดเพศ
อายุ 30 ปีขึ้นไป
จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป ในด้านการเขียนโปรแกรมต่างๆ
มีความซื่อสัตย์ อดทน ละเอียด รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับทุกส่วนงานได้
สามารถบริหารจัดการ ให้คำแนะนำ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานสำเร็จ และทำงานเป็นทีมได้
หากมีประสบกาณ์ด้าน ERP ซอฟแวร์ M3. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียด

1.สามารถนำเสนอและพัฒนาโปรแกรมในระบบต่างๆภายในบริษัท
2.สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรม .net /VB.net / JAVA / Database SQL / MYSQL / OOP Concept / ASP.net/Crystal Report / MS Report
3.เคยใช้โปรแกรม ERP เรียนรู้วิธีการใช้และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานภายในบริษัทได้
4.สามารถตัดสันใจปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบที่พัฒนาขึ้นมาได้
5.เคยทำงานทางด้าน Implement ในระบบต่างๆ
6.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดการติดต่อ

โทร. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
โทรสาร: (6634)812-459
อีเมล์ : human@preservefood.net

แบบฟอร์มสมัครงาน

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB กำหนดเป็นนามสกุลไฟล์ .PDF และ .JPG เท่านั้

เปลี่ยนรหัสใหม่

* กรุณากรอกให้ครบทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

สวัสดิการของบริษัท

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ปรับค่าจ้างเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน
  • ปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
  • หอพักพนักงาน
  • เบี้ยขยัน ( ตามเงื่อนไข )
  • เบี้ยอาวุโส (ตามเงื่อนไข )
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ
  • กิจกรรมสันทนาการประจำปี