ผู้จัดการฝ่ายผลิต 3 (Spray Dry)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1.ไม่จำกัดเพศ
2.จบการศึกษาปริญญาตรี -ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในสายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 10 ปีขึ้นไป
4.มีความเป็นผู้นำ ละเอียด รอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5.ถ้าผ่านอุตสหกรรม Spray Dry จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียด

1.จัดการและควบคุมการผลิตฟังก์ชั่น Spray Dry , Blending , Air Dry , Extraction ,  Packing
2.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพและปริมาณของลูกค้า
3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต
4.สรุปสถานะการผลิตรายวันและรายเดือนเพื่อรายงานต่อระดับผู้บริหารต่อไป
5.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ
6.ควบคุมกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้ระบบคุรภาพ ISO / HACCP / GMP / Halal / BRC
7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดการติดต่อ

โทร. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
โทรสาร: (6634)812-459
อีเมล์ : human@preservefood.net

แบบฟอร์มสมัครงาน

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB กำหนดเป็นนามสกุลไฟล์ .PDF และ .JPG เท่านั้

เปลี่ยนรหัสใหม่

* กรุณากรอกให้ครบทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

สวัสดิการของบริษัท

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ปรับค่าจ้างเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน
  • ปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
  • หอพักพนักงาน
  • เบี้ยขยัน ( ตามเงื่อนไข )
  • เบี้ยอาวุโส (ตามเงื่อนไข )
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ
  • กิจกรรมสันทนาการประจำปี