ฟักทองผง

ใช้ในส่วนผสมสำเร็จรูป (Mixed) สำหรับใช้ทำซุป ซอส เครื่องดื่ม อาหารเสริมสำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส ขนมขบเคี้ยว ขนมอบ
ไส้ขนม และขนมหวาน