มาตรฐานคุณภาพ

บริษัทให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพของโรงงาน

ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่ออกจากกระบวนการผลิต และจัดส่งถึงมือลูกค้า สินค้าจะต้องได้รับมาตรฐานพื้นฐานและการส่งออกทุกประเทศ จึงเป็นที่มาของระบบคุณภาพที่ทางบริษัทให้ความสำคัญ และยึดถือปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

มาตรฐานคุณภาพ

  • SGS ISO 9001
  • SGS GMP
  • SGS HACCP
  • SGS FSSC 22000
  • Department of Fisheries
  • EST N0.130 กรมปศุสัตว์
  • The Central Islamic Committee Of Thailand
  • MAFF

ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ