กิจกรรม CSR การทำบุญและการเลี้ยงอาหารกลางวันที่มูลนิธิบ้านคุณพ่อเรย์ พัทยา จ.ชลบุรี

ภาพกิจกรรม CSR การทำบุญและเลี้ยงอาหารกลางวันโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ในความดูแลของมูลนิธิบ้านคุณพ่อเรย์ พัทยา จ.ชลบุรี โดยชาว PFS  ได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของให้กับน้องๆเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม PFS Outing for  Team Building 2018 Pattaya รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561

รูปภาพข่าว