กิจกรรม CSR บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จำกัด อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ (บริษัทในเครือ PFS)

กิจกรรม CSR บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จำกัด อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ (บริษัทในเครือ PFS)

ภาพกิจกรรม CSR บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จำกัด อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ (บริษัทในเครือ PFS) ช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ได้แก่ กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสร้างรั้วโรงเรียนบ้านสันคะยอม, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตัดหญ้าบริเวณเลียบคลองชลประทานร่วมกับชาวบ้าน หมู่ 2 ต.ขี้เหล็ก อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่, กิจกรรมพัฒนาชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสุสานบ้านสันคะยอม และประชุมประชาคมร่วมกับชาวบ้าน หมู่ 2 ต. ขี้เหล็ก

รูปภาพข่าว