คอฟฟี่ ดรีมมี่ ร่วมเติมความฝัน สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และห่างไกลยาเสพติด

วันนี้เลยนำภาพกิจกรรมการแข่งขันว่ายน้ำ CMU Rujirawong Championship จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่  27 - 28 ต.ค.  ที่ผ่านมา ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาฝาก

รูปภาพข่าว