กิจกรรม CSR การทำบุญถวายเงินทอดกฐินเนื่องในเทศกาลออกพรรษา 2562

กิจกรรม CSR การทำบุญถวายเงินทอดกฐินเนื่องในเทศกาลออกพรรษา 2562

กิจกรรม CSR การทำบุญถวายเงินทอดกฐินเนื่องในเทศกาลออกพรรษา 2562
วัดบ้านไร่เจริญผล วันที่ 18 ตุลาคม 2562
วัดโคกขาม วันที่ 25 ตุลาคม 2562

รูปภาพข่าว