การบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อให้มีโลหิตสำรองที่เพียงพอในช่วงสถานการณ์วิกฤติ COVID-19

การบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อให้มีโลหิตสำรองที่เพียงพอในช่วงสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

รูปภาพข่าว