กิจกรรมทำบุญทอดกฐินเนื่องในเทศกาลออกพรรษา

การทำบุญทอดกฐินเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ให้กับวัดบ้านไร่เจริญผล, วัดโคกขาม และวัดบ้านโคก ในช่วงเดือนตุลาคม 2560

รูปภาพข่าว