กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2561

การบริจาคสิ่งของ, ขนม และอาหาร ในช่วงวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ให้กับ โรงเรียนวัดบ้านไร่ประชานุกูล, โรงเรียนบ้านโคก, โรงเรียนเทศบาลตำบลนาดี, สภาอุตสาหกรรมจ.สมุทรสาคร และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) ในช่วงเดือนมกราคม 2561

รูปภาพข่าว