กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล ร่วมกับชุมชนของทีม Preserved FC

กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล ร่วมกับชุมชนของทีม Preserved FC ซึ่งเป็นทีมฟุตซอลของบริษัท

รูปภาพข่าว