การบริจาคเงินสมทบทุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

การบริจาคเงินสมทบทุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จำนวนเงิน 60,000 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด วันที่ 17 มีนาคม 2558

รูปภาพข่าว