หนังสือชื้แจงไขมันทรานส์

หนังสือชื้แจงไขมันทรานส์

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 ปี พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย น้ำมันและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oil) อันเป็นผลทำให้เกิดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acid)
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ครีมเทียมและผลิตภัณฑ์ที่มีครีมเทียมเป็นส่วนประกอบ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Coffee Dreamy, Coffee Dreamy Gold, Coffee Dreamer, Sweet Dreamy, Dreamy Bakery Milk, Dreamy Whipping Cream, Dreamy Choco Milk (3 in 1) และ Espresso (3 in 1) ขอยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทุกตัว ไม่เข้าข่ายและไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว และขอให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของบริษัทฯ ไม่มีการใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทร 034-812457, 034-110555, 034-110565 และ 034-110566

รูปภาพข่าว