มะม่วงกรอบ

25 กรัม , 70 กรัม

มะม่วง เป็นผลไม้ยอดนิยมในแถบอากาศร้อนชื้น ซึ่งเราได้คัดสรรมะม่วงสดแล้วนำมาผ่านกรรมวิธี
ฟรีสดราย เพื่อรักษาความสดใหม่คุณภาพในด้านกลิ่นรส, เนื้อสัมผัส และคงคุณค่าทางอาหารของมะม่วงไว้เป็นอย่างดี

ส่วนประกอบ : มะม่วง 100%

น้ำหนักสุทธิ : 
1. บรรจุในถาดหุ้มซองอลูมิเนียมและหุ้มด้วยกล่องกระดาษพิมพ์ลาย จำนวน 24 กล่อง ต่อ 1 ลัง 
2. บรรจุในซองอลูมิเนียมพิมพ์ลาย จำนวน 24 ถุง ต่อ 1 ลัง
 
อายุของสินค้า : สามารถเก็บได้นาน 12 เดือน

รูปภาพสินค้า