มังคุดกรอบ

25 กรัม , 70 กรัม

มังคุด ได้รับการขนามนามว่าเป็น ราชินีแห่งผลไม้ ซึ่งเราได้คัดสรรมังคุดสดแล้วนำมาผ่านกรรมวิธี
ฟรีสดราย เพื่อรักษาความสดใหม่คุณภาพในด้านกลิ่นรส, เนื้อสัมผัส และคงคุณค่าทางอาหารของมังคุดไว้เป็นอย่างดี

ส่วนประกอบ : มังคุด 100%

น้ำหนักสุทธิ : 
1. บรรจุในถาดหุ้มซองอลูมิเนียมและหุ้มด้วยกล่องกระดาษพิมพ์ลาย จำนวน 24 กล่อง ต่อ 1 ลัง 
2. บรรจุในซองอลูมิเนียมพิมพ์ลาย จำนวน 24 ถุง ต่อ 1 ลัง
 
อายุของสินค้า : สามารถเก็บได้นาน 12 เดือน

รูปภาพสินค้า