ลูกชิ้นหมู

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเส้น ข้าวต้ม และซุปกึ่งสำเร็จรูป