ลูกเดือย

ใช้เป็นส่วนประกอบในสลัด อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ซุป ไส้ขนม ขนมหวาน และเครื่องดื่มจากธัญชาติ