สับปะรด

ใช้เป็นส่วนประกอบในสลัด อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ไส้ขนม ซอสผลไม้ น้ำเชื่อมผลไม้ ขนมหวาน ขนมอบ ไอศกรีม และเครื่องดื่ม