โรงงาน

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด

ก่อตั้งปีพ.ศ. 2537 และเริ่มผลิตในปีพ.ศ. 2538
ปัจจุบัน พื้นที่ทั้งหมด : 75,544 ตร.ม.
พื้นที่อาคารทั้งหมด : 23,460 ตร.ม.
จำนวนพนักงานทั้งหมด: 1,166 คน
เทคโนโลยีการผลิต :

  • ฟรีสดราย (การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง)
  • สเปรย์ดราย (การทำแห้งแบบพ่นฝอย)
  • แอร์ดราย (การทำแห้งแบบใช้ลมร้อน)
  • ดรัมดราย (การทำแห้งแบบลูกกลิ้งร้อน)
  • โฟรเซ่น (การแช่เยือกแข็ง)
  • การสกัดเข้มข้น