หัวหน้าส่วนบัญชี

Vacancy 1 Units

Requirements

1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุ 35 ปี 
3. จบปริญญาโท สาขา บัญชี  
4. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 10 ปี ขึ้นไป 
5. มีความเป็นผู้นำ ละเอียดรอบคอบ 

Details

1. จัดทำงบการเงินและสามารถปิดงบการเงินภายในกำหนดเวลา
2. วิเคราะห์งบการเงินและสถานการณ์ภายในองค์กร
3. ทวนสอบงานทางบัญชีได้
4. พัฒนาโครงสร้างงานด้านบัญชีและปรับรูปแบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง
5. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ กรมสรรพากร

Contact Information

Tel. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
Fax: (6634)812-459
E-mail : human@preservefood.net

Application Form

* File size is less than 5 MB and can be attached with .jpg or .pdf file.

Change code

* Please fill out all field with appearance of this symbol.

Benefits

  • Provident fund
  • Salary increase after a probationary period
  • Annual salary increase
  • Twice-a-year bonuses
  • 6-10 days of annual leave
  • Employee dormitory
  • Diligence allowance (conditional)
  • Seniority allowance (conditional)
  • Other allowances
  • Annual recreation event