เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Vacancy 2 Units

Requirements

1. เพศ ไม่จำกัดเพศ
2. อายุ 26 -32 ปี 
3. มีประสบการณ์ในงานด้านจัดซื้อ 3 ปี ขึ้นไป 
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 

Details

1. ดูเเลกลุ่มสินค้า Promotional items , Printing , Adv. , Exhibition , Organizer
2. ดูเเลกลุ่มสินค้า  Fruit Vegetable  Meat , Ingredients commodities - Import 
3. ดูเเลกลุ่มสินค้า Machine , Spare Parts , Sundry Materials - Import

Contact Information

Tel. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
Fax: (6634)812-459
E-mail : human@preservefood.net

Application Form

* File size is less than 5 MB and can be attached with .jpg or .pdf file.

Change code

* Please fill out all field with appearance of this symbol.

Benefits

  • Provident fund
  • Salary increase after a probationary period
  • Annual salary increase
  • Twice-a-year bonuses
  • 6-10 days of annual leave
  • Employee dormitory
  • Diligence allowance (conditional)
  • Seniority allowance (conditional)
  • Other allowances
  • Annual recreation event