พนักงานทั่วไปรายเดือน RD

Vacancy 1 Units

Requirements

1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
3. เรียนจบ ม.3 ขึ้นไป
4. สามารถยกของหนักได้
5. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ มนุษย์สัมพันธ์ดีทนแรงกดดันได้ดี

Details

1. ชั่งเครื่องปรุงให้กับฝ่ายผลิตและตรวจสอบฉลากการระบุน้ำหนัก
2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Contact Information

Tel. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
Fax: (6634)812-459
E-mail : human@preservefood.net

Application Form

* File size is less than 5 MB and can be attached with .jpg or .pdf file.

Change code

* Please fill out all field with appearance of this symbol.

Benefits

  • Provident fund
  • Salary increase after a probationary period
  • Annual salary increase
  • Twice-a-year bonuses
  • 6-10 days of annual leave
  • Employee dormitory
  • Diligence allowance (conditional)
  • Seniority allowance (conditional)
  • Other allowances
  • Annual recreation event