พนักงานช่าง

Vacancy 4 Units

Requirements

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป 
2. จบการศึกษา ปวช-ปวส. ทุกสาขา
3. มีความเป็นผู้นำ รักในตำแหน่งงาน 
4. มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1 ปี 

Details

1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
2. งานระบบไฟฟ้า
3. งานซ่อมบำรุงสารธารณูปโภค
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Contact Information

Tel. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
Fax: (6634)812-459
E-mail : human@preservefood.net

Application Form

* File size is less than 5 MB and can be attached with .jpg or .pdf file.

Change code

* Please fill out all field with appearance of this symbol.

Benefits

  • Provident fund
  • Salary increase after a probationary period
  • Annual salary increase
  • Twice-a-year bonuses
  • 6-10 days of annual leave
  • Employee dormitory
  • Diligence allowance (conditional)
  • Seniority allowance (conditional)
  • Other allowances
  • Annual recreation event