เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ ระดับ 2

Vacancy 1 Units

Requirements

1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป 
3. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์เรื่องการนำเข้า ส่งออก หรือการจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2 ปี
5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ/มีความยืดหยุ่นเวลาการทำงาน
6. มีความเป็นผู้นำ รักในตำแหน่งงาน 
7. มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 2 ปี 
8. สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
9.ถ้ามีประสบการณ์ในตลาด CLMV จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Details

1.รับผิดชอบงานด้านการขายต่างประเทศในตลาดที่รับมอบหมาย ตลาด CLMV
2.ออกงานแสดงสินค้า
3.รักษาฐานลูกค้าเดิมและสามารถเปิดลูกค้าใหม่ได้
4.ผลักดันยอดขายสินค้าในแต่ละประเทศที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
5.สร้างความรู้จักในตัวสินค้า ตราสินค้า และบริษัทให้เป็นที่ยอมรับในตลาด
6.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.ปฏิบัติงานอื่นๆที่รับมอบหมาย

Contact Information

Tel. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
Fax: (6634)812-459
E-mail : human@preservefood.net

Application Form

* File size is less than 5 MB and can be attached with .jpg or .pdf file.

Change code

* Please fill out all field with appearance of this symbol.

Benefits

  • Provident fund
  • Salary increase after a probationary period
  • Annual salary increase
  • Twice-a-year bonuses
  • 6-10 days of annual leave
  • Employee dormitory
  • Diligence allowance (conditional)
  • Seniority allowance (conditional)
  • Other allowances
  • Annual recreation event