หัวหน้าแผนกระบบงานประยุกต์

Vacancy 1 Units

Requirements

ไม่จำกัดเพศ
อายุ 30 ปีขึ้นไป
จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป ในด้านการเขียนโปรแกรมต่างๆ
มีความซื่อสัตย์ อดทน ละเอียด รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับทุกส่วนงานได้
สามารถบริหารจัดการ ให้คำแนะนำ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานสำเร็จ และทำงานเป็นทีมได้
หากมีประสบกาณ์ด้าน ERP ซอฟแวร์ M3. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Details

1.สามารถนำเสนอและพัฒนาโปรแกรมในระบบต่างๆภายในบริษัท
2.สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรม .net /VB.net / JAVA / Database SQL / MYSQL / OOP Concept / ASP.net/Crystal Report / MS Report
3.เคยใช้โปรแกรม ERP เรียนรู้วิธีการใช้และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานภายในบริษัทได้
4.สามารถตัดสันใจปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบที่พัฒนาขึ้นมาได้
5.เคยทำงานทางด้าน Implement ในระบบต่างๆ
6.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

Contact Information

Tel. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
Fax: (6634)812-459
E-mail : human@preservefood.net

Application Form

* File size is less than 5 MB and can be attached with .jpg or .pdf file.

Change code

* Please fill out all field with appearance of this symbol.

Benefits

  • Provident fund
  • Salary increase after a probationary period
  • Annual salary increase
  • Twice-a-year bonuses
  • 6-10 days of annual leave
  • Employee dormitory
  • Diligence allowance (conditional)
  • Seniority allowance (conditional)
  • Other allowances
  • Annual recreation event