ผู้จัดการฝ่ายผลิต 3 (Spray Dry)

Vacancy 1 Units

Requirements

1.ไม่จำกัดเพศ
2.จบการศึกษาปริญญาตรี -ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3.มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในสายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 10 ปีขึ้นไป
4.มีความเป็นผู้นำ ละเอียด รอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5.ถ้าผ่านอุตสหกรรม Spray Dry จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Details

1.จัดการและควบคุมการผลิตฟังก์ชั่น Spray Dry , Blending , Air Dry , Extraction ,  Packing
2.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพและปริมาณของลูกค้า
3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต
4.สรุปสถานะการผลิตรายวันและรายเดือนเพื่อรายงานต่อระดับผู้บริหารต่อไป
5.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ
6.ควบคุมกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้ระบบคุรภาพ ISO / HACCP / GMP / Halal / BRC
7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Contact Information

Tel. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
Fax: (6634)812-459
E-mail : human@preservefood.net

Application Form

* File size is less than 5 MB and can be attached with .jpg or .pdf file.

Change code

* Please fill out all field with appearance of this symbol.

Benefits

  • Provident fund
  • Salary increase after a probationary period
  • Annual salary increase
  • Twice-a-year bonuses
  • 6-10 days of annual leave
  • Employee dormitory
  • Diligence allowance (conditional)
  • Seniority allowance (conditional)
  • Other allowances
  • Annual recreation event