หัวหน้าแผนกผลิต (Production Section Chief)

Vacancy 1 Units

Requirements

ไม่จำกัดเพศ
อายุ 30 ปีขึ้นไป
จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป หากเคยปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ มนุษย์สัมพันธ์ดีทนแรงกดดันได้
มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน GMP, HACCP, Halal, ISO, FSSC22000 และความปลอดภัยด้านอาหาร
มีความเป็นผู้นำ

Details

1.ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในไลน์การผลิตเนื้อสัตว์และซุป
2.ควบคุม % Yield / Capacity ของเสีย และต้นทุนการบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3.แก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต
4.สรุปสถานการณ์กระบวนการผลิตประจำวันและประจำเดือนพร้อมทั้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
5.มีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิตกับส่วนงานวางแผนการผลิตตั้งแต่วัตุดิบ เครื่องจักร คน และวิธีการผลิต
6.ออกแบบการผลิตร่วมกับลูกค้าและส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Contact Information

Tel. : (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
Fax: (6634)812-459
E-mail : human@preservefood.net

Application Form

* File size is less than 5 MB and can be attached with .jpg or .pdf file.

Change code

* Please fill out all field with appearance of this symbol.

Benefits

  • Provident fund
  • Salary increase after a probationary period
  • Annual salary increase
  • Twice-a-year bonuses
  • 6-10 days of annual leave
  • Employee dormitory
  • Diligence allowance (conditional)
  • Seniority allowance (conditional)
  • Other allowances
  • Annual recreation event