ฟักทอง

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ข้าว อาหารเส้น ซุปกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ธัญชาติสำหรับอาหารเช้า เครื่องดื่มจากธัญชาติ
อาหารเสริมสำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และขนมขบเคี้ยว